Jämsän poliisilaitos tiedottaa

JPT- Jämsän poliisin tietojärjestelmä

Vaiherikkaan (ja halvan) kilpailutus- ja suunnittelutyön tuloksena Jämsän poliisilaitos ylpeänä esittelee: JPT - Jämsän poliisin tietojärjestelmä

JPT:n tarkoituksena on parantaa Jämsän poliisilaitoksen operatiivisia johtovalmiuksia ja rikosten selvittämiskykyä tarjoamalla kaikki oleellisimmat tietojärjestelmät samaan järjestelmään integroituna. JPT:n hanke- ja toteutustyöryhmässä on mukana tunnettuja henkilöitä Korkkilan maineikkaan poliisilaitoksen, sekä Korkkilan neuvoston jäsenistöstä. 

Tietojärjestelmällä pyritään parantamaan Jämsän poliisilaitoksen tulosta, jotta vältytään poliisin seuraavalta hallintorakenneuudistukselta (PORA 31) ja kyetään ylläpitämään vähintään nykyinen toiminnan taso ja toimintavalmiusajat.

Jämsän poliisilaitos julistaa haettavaksi konstaapelin virkoja Jämsän järjestyspoliisisektorille. Tehtäviin kuuluu muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, valvonta- ja hälytystoimintatehtävät, rikostorjunta-/tutkintatehtävät, sekä ennalta estävä toiminta Jämsän poliisilaitoksen toimialueella. 

Tutustu JPT:n julkiseen koekäyttöversioon täällä: jpt.ehasa.org

Hae konstaapelin virkaa Jämsän järjestyspoliisissa täältä.


Hyvää ja turvallista kevättä toivottaa,
Jämsän poliisilaitos